วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ
               
“ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ  สาธารณูปโภคครบถ้วน ความรู้สร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้าและรักษาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต ”
^