จัดซื้อ จัดจ่าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

05 เม.ย. 2565 0 59

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

02 มี.ค. 2565 0 45

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

04 ก.พ. 2565 0 43

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

05 ม.ค. 2565 0 48

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

02 ธ.ค. 2564 0 48

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

01 พ.ย. 2564 0 39

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

^