จัดซื้อ จัดจ่าง

กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ
กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ

02 เม.ย. 2563 0 362

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านระบบบาดาล ขนาดกลาง หอถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จัง

กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคาร เถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคาร เถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด

29 ต.ค. 2561 0 426

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคาร เถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ------------------------------------------ ด้

กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคาร เถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคาร เถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9

13 ก.ย. 2561 0 432

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคาร เถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ------------------------------------------ ด้

กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง หน้าโรงเรียนบ้านชะเมา เลียบคลองส่งน้ำ
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง หน้าโรงเรียนบ้านชะเมา เลียบคลองส่งน้ำ

09 มี.ค. 2561 0 417

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง หน้าโรงเรียนบ้านชะเมา เลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ------------------------------------------ ด้ว

กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1

05 มี.ค. 2561 0 501

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จ

1
^