จัดซื้อ จัดจ่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองหน้า อบต.นาเกตุ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ขุด ลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๓.0๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองหน้า อบต.นาเกตุ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ขุด ลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๓.0๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 ธ.ค. 2564 0 83

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองหน้า อบต.นาเกตุ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ขุด ลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๓.0๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหน้า ร.ร.บ้านควนลาแม ถึง เขต บาโงฆาดิง หมู่ที่ ๓และ หมู่ที่ ๕ บ้านควนลาแม ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕. เมตร กว้าง ๒.00 เมตร ยาว ๕,๘๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหน้า ร.ร.บ้านควนลาแม ถึง เขต บาโงฆาดิง หมู่ที่ ๓และ หมู่ที่ ๕ บ้านควนลาแม ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕. เมตร กว้าง ๒.00 เมตร ยาว ๕,๘๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธ.ค. 2564 0 55

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหน้า ร.ร.บ้านควนลาแม ถึง เขต บาโงฆาดิง หมู่ที่ ๓และ หมู่ที่ ๕ บ้านควนลาแม ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕. เมตร กว้าง ๒.00 เมตร ยาว ๕,๘๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชริมถนนทางหลวง(ท่าเรือ) ฝั่งซ้ายบ้านชะเมา หมู่ที่ ๒ บ้าน ชะเมา ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชริมถนนทางหลวง(ท่าเรือ) ฝั่งซ้ายบ้านชะเมา หมู่ที่ ๒ บ้าน ชะเมา ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2564 0 53

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชริมถนนทางหลวง(ท่าเรือ) ฝั่งซ้ายบ้านชะเมา หมู่ที่ ๒ บ้าน ชะเมา ขุดลอกลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองนาเกตุ หมู่ที่ ๖ ขุดลอก ลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๖.00 เมตร ยาว ๕.00 เมตร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองนาเกตุ หมู่ที่ ๖ ขุดลอก ลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๖.00 เมตร ยาว ๕.00 เมตร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2564 0 56

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองนาเกตุ หมู่ที่ ๖ ขุดลอก ลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๖.00 เมตร ยาว ๕.00 เมตร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชริมถนนชลประทาน-เพชรเกษม-ลุงฟุ้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชริมถนนชลประทาน-เพชรเกษม-ลุงฟุ้ง

29 พ.ย. 2564 0 66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชริมถนนชลประทาน-เพชรเกษม-ลุงฟุ้ง ขุดลอก ลึกเฉลี่ย ๑.๕0 เมตร กว้าง ๖.๐0 เมตร ยาว ๑,000 เมตร หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.นาเกตุ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๕.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.นาเกตุ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๕.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 0 42

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.นาเกตุ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๕.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหลังฝ่ายน้ำล้นฝั่งซ้ายถึงสวนครูศรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง o.๘๐Xo.๘๐ เมตร ยาว ๑,๖oo เมตร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โตยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหลังฝ่ายน้ำล้นฝั่งซ้ายถึงสวนครูศรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง o.๘๐Xo.๘๐ เมตร ยาว ๑,๖oo เมตร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พ.ย. 2564 0 81

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหลังฝ่ายน้ำล้นฝั่งซ้ายถึงสวนครูศรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง o.๘๐Xo.๘๐ เมตร ยาว ๑,๖oo เมตร ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างวัฒน์ -ทางหลวงมัสยิด หมู่ ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างวัฒน์ -ทางหลวงมัสยิด หมู่ ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

21 ก.ย. 2564 0 35

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างวัฒน์ -ทางหลวงมัสยิด หมู่ ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์การทำพิธีขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบทอดประเพณีวันผู้สูงอายุ ม.1,2,6 ตำบลนาเกตุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์การทำพิธีขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบทอดประเพณีวันผู้สูงอายุ ม.1,2,6 ตำบลนาเกตุ

08 เม.ย. 2564 0 192

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์การทำพิธีขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบทอดประเพณีวันผู้สูงอายุ ม.1,2,6 ตำบลนาเกตุ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาเกตุ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาเกตุ

31 มี.ค. 2564 0 200

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาเกตุ

^