จัดซื้อ จัดจ่าง

กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านหมู่ใหญ่ต้อง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านหมู่ใหญ่ต้อง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

19 มี.ค. 2564 0 39

กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านหมู่ใหญ่ต้อง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบ้านช่างวัฒน์-ทางหลวงมัสยิด หมู่ที่ 1-2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบ้านช่างวัฒน์-ทางหลวงมัสยิด หมู่ที่ 1-2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

18 มี.ค. 2564 0 53

กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบ้านช่างวัฒน์-ทางหลวงมัสยิด หมู่ที่ 1-2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กำหนดราคากลางตามโครงการบุกเบิกลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านชะเมา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
กำหนดราคากลางตามโครงการบุกเบิกลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านชะเมา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

15 มี.ค. 2564 0 39

กำหนดราคากลางตามโครงการบุกเบิกลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านชะเมา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(ตัวยู)สายทางปอเนาะฮาฟิส หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์
กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(ตัวยู)สายทางปอเนาะฮาฟิส หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์

21 ม.ค. 2564 0 37

กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(ตัวยู)สายทางปอเนาะฮาฟิส หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์

กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน
กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน

18 ธ.ค. 2563 0 42

กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน

^