จัดซื้อ จัดจ่าง

ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อค่าเสื้อกีฬาฟุตบอล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด อบต.นาเกตุ
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อค่าเสื้อกีฬาฟุตบอล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด อบต.นาเกตุ

11 มี.ค. 2564 0 136

ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อค่าเสื้อกีฬาฟุตบอล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด อบต.นาเกตุ

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9

24 เม.ย. 2561 0 366

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง เชิญชวนจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ระลึกพิธีลอยอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์รัชกาลที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเค็ด ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก -------------------------------------- ด้วยองค์การบริ

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1

19 ม.ค. 2561 0 351

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง เชิญชวนจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ มีความประสงค์จัดจ้างโครงก

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง หน้าโรงเรียนบ้านชะเมาเลียบคลองส่งน้ำ
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง หน้าโรงเรียนบ้านชะเมาเลียบคลองส่งน้ำ

19 ม.ค. 2561 0 352

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง เชิญชวนจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง หน้าโรงเรียนบ้านชะเมาเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7 บ้านคลองช้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7 บ้านคลองช้าง

12 มิ.ย. 2560 0 475

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านซูยา บ้านนายดอเลาะ บ้านเมาะจิเซาะ หมู่ที่ 7 บ้านคลองช้าง ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ มีค

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาลขนาดกลาง หอแชมเปญ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาลขนาดกลาง หอแชมเปญ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 3

21 ก.พ. 2560 0 531

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาลขนาดกลาง หอแชมเปญ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ มีความประสง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาลขนาดกลาง หอแชมเปญ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 7
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาลขนาดกลาง หอแชมเปญ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 7

21 ก.พ. 2560 0 455

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาลขนาดกลาง หอแชมเปญ 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ ------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ มีความประสงค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชตามแนวคลองหน้า อบต. หมู่ที่ 3,4 และ หมู่7
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชตามแนวคลองหน้า อบต. หมู่ที่ 3,4 และ หมู่7

28 พ.ย. 2559 0 445

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง โครงการขุดลอกวัชพืชตามแนวคลองหน้า อบต. หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ มีความประสงค์จัดจ้างโครงก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6

03 พ.ย. 2559 0 474

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง โครงการขุดลอกวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีพิเศษ -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ มีความประสงค์จัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชร

1
^