รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุธรรม คงพัฒน์ โทร.0875703556

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่57/4 ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์0875703556

อีเมลabt.naket@gmail.com

^