รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอานุวา สาและ โทร.0933964109

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่13/1 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์0933964109

อีเมลabt.naket@gmail.com

^