รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจรูญ ทองปล้องโต โทร.08938001021

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่อยู่82/5 ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์08938001021

อีเมลabt.naket@gmail.com

^