รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกูเฮง สาอิ โทร.087-2943359

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่3 ม.3 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์087-2943359

อีเมลabt.naket@gmail.com

^