ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศจังหวัดปัตตานีว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนากิจลดหมาดอิฎิ้ลฟิตรี
ประกาศจังหวัดปัตตานีว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนากิจลดหมาดอิฎิ้ลฟิตรี

08 พ.ค. 2564 0 130

ประกาศจังหวัดปัตตานีว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนากิจลดหมาดอิฎิ้ลฟิตรี

ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุสำหรับผู้สูงวัยในเขตตำบลนาเกตุรุ่นที่ 3 เนื่องจากถานการณ์โควิด-19
ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุสำหรับผู้สูงวัยในเขตตำบลนาเกตุรุ่นที่ 3 เนื่องจากถานการณ์โควิด-19

12 เม.ย. 2564 0 113

ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุสำหรับผู้สูงวัยในเขตตำบลนาเกตุรุ่นที่ 3 เนื่องจากถานการณ์โควิด-19

ประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานอบต.นาเกตุ ตอบแบบประเมิน EIT ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานอบต.นาเกตุ ตอบแบบประเมิน EIT ประจำปี 2564

01 เม.ย. 2564 0 126

ประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานอบต.นาเกตุ ตอบแบบประเมิน EIT ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรอบต.นาเกตุที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมิน IIT ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรอบต.นาเกตุที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมิน IIT ประจำปี 2564

01 เม.ย. 2564 0 112

ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรอบต.นาเกตุที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมิน IIT ประจำปี 2564

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุสำหรับผู้สูงวัยในเขตตำบลนาเกตุ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุสำหรับผู้สูงวัยในเขตตำบลนาเกตุ

01 มี.ค. 2564 0 89

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุสำหรับผู้สูงวัยในเขตตำบลนาเกตุ

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563

04 ม.ค. 2564 0 83

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

12 เม.ย. 2563 0 60

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การมอบอำนาจการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบริการของประชาชนการในการจัดเก็บภาษีของอบต.นาเกตุ นอกสถานที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การมอบอำนาจการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบริการของประชาชนการในการจัดเก็บภาษีของอบต.นาเกตุ นอกสถานที่

07 ก.พ. 2563 0 77

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การมอบอำนาจการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบริการของประชาชนการในการจัดเก็บภาษีของอบต.นาเกตุ นอกสถานที่

^