แบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

16 ต.ค. 2563 0 35

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

16 ต.ค. 2563 0 32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

1
^