แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

18 ต.ค. 2564 0 56

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

01 ธ.ค. 2563 0 162

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

1
^