แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

02 เม.ย. 2565 0 58

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

31 มี.ค. 2563 0 140

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

1
^