แบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

17 เม.ย. 2564 0 139

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 25641
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 25641

17 เม.ย. 2564 0 177

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 25641

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 เม.ย. 2564 0 154

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 2564

17 เม.ย. 2564 0 175

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ พ.ศ. 2564

1
^