แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

08 เม.ย. 2565 0 54

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

01 เม.ย. 2564 0 159

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

1
^