เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา.:: องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ::.

ม.4 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทร ๐-๗๓๓๓-๐๘๖๗ แฟ็ก ๐-๗๓๓๓-๐๙๖๗

เวปไซต์ www.naket.go.th อีเมล์ abt.naket@gmail.com

แผนที่ อบต.

^